วิธีประดิษฐ์ว่าวรูปนก

ใช้กระดาษสีแผ่นเดียวเท่านั้น ได้ว่าว ฟรุ้งฟริ้งๆๆๆ

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2017/06/simple-bird-kite/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิก ที่นี่ ดูสื่อเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

คลิกดู โครงงานสะเต็มศึกษา ออกใหม่

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง