วิธีสานโคมลายสวย

ไม่ยากอย่างที่คิด..โคม1

ที่มาของภาพ:http://www.nexttonicx.com/blog/?portfolio-item=woven-paper-baubles

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

โคม

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-ใบงาน-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง