วิธีทำผลไม้กระดาษ3มิติ

มีแบบสำเร็จให้ปรินต์ >

สื่อรูปผลไม้3มิติ

frui-ts

ที่มาของภาพ : http://projectsartcraftideas.blogspot.com/2015/11/simple-3d-paper-craft.html

b1a98d0b764ab89ea83d3719ae6bd8d9

ปรินต์แบบสำเร็จ ที่นี่ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูรายการสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

คลิก ที่นี่ ดูโครงงานแยกกลุ่มสาระ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง