Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

ฉลาดคิดรีไซเคิล ใช้เชือกกระสอบร้อยฝาขวดพลาสติกเป็นถังขยะได้ไง..ตามมาดู

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

noid-dscn6154

ที่มาของภาพ ” http://www.recyclart.org/2009/07/furniture-made-with-caps/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ดูที่นี่ สื่อแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related