3D นานาผลไม้

มีแบบสำเร็จทำผลไม้นานาชนิด..

3D นานาผลไม้

play-fruit-by-mr-printables

ที่มาของภาพ http://www.trendhunter.com/trends/play-fruit-by-mr-printables

ดาวน์โหลด แบบสำเร็จที่นี่

mrprintables-paper-fruit-templates-how-to1

mrprintables-play-fruit-templates-2

  ??‍♀️อัปเดตคู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน :

http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/

โทร.08-1647-7076 และ Line ID : khunnai.benyapha

หนังสือออกใหม่  โครงงานสะเต็มศึกษา โครงงานศิลปศึกษา

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง