พับกระดาษทำภาพ3มิติ Iris Folding

มาทำของใช้เท่ๆกัน ด้วยการพับกระดาษและติดปะเป็นภาพ3D..มีวิธีทำโดยละเอียด

พับกระดาษทำภาพ3มิติ Iris Folding

ทำปกหนังสือสวย

3d1-8

ที่มา : http://diyprojectsforteens.com/arts-and-crafts-ideas-for-teens/

ว้สดุอุปกรณ์และวิธีทำตามลำดับภาพ

3d1

3d1-1

3d1-3

3d1-4

3d1-5

3d1-6

3d1-7

3d1-8

ดูเพิ่ม

เพจสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

สื่อคณิตศาสตร์

โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

โครงงานสะเต็มศึกษา

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง