วิธีทำหนังสือพับแบบพัด(accordion)

จัดเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอเป็นขั้นตอน ..ทำเป็นหนังสือพับที่ไม่ยุ่งยาก มาดูกัน>

วิธีทำหนังสือพับแบบพัด(accordion)

accord4

ที่มาของภาพ http://blueroofdesigns.com/2014/03/24/accordion-book-tutorials/

วิธีทำ

แบบที่1

accord1

ที่มาของภาพ HubPages

แบบที่2

accord2

ที่มาของภาพ http://www.booklyn.org/education/isaccordion.pdf

แบบที่3

accord3

ที่มาของภาพ http://artbookscreativity.org/wp-content/uploads/2012/05/Accordian-Book1.pdf

 

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง