ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษกระดาษสี

ฝึกการคิดสร้างสรรค์และคิดจินตนาการไปพร้อมๆกับการทักษะการใช้เครื่องมือ..ทักษะที่เพิ่มพูนอีกคืองานอาชีพและอื่นๆอีกมากมาย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษกระดาษสี

flow1-1

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสี กรรไกรตัดกระดาษ และกาว

วิธีทำ ตามลำดับภาพต่อไปนี้

flow1-2

flow1-3

flow1-4

ที่มาของภาพ :n http://wonderfuldiy.com/wonderful-diy-swirly-paper-flowers/

ดูเพิ่ม  สื่อเสริมการเรียนรู้ปี2560

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง