มาทำกล้องสเปคโตรสโคปกัน

ได้ลงมือประดิษฐ์เอง..ก็จะได้ฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้..เมื่อมองกล้องไปที่แผ่นซีดีจะเห็นอะไรและใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรมาอธิบาย

กล้องสเปคโตรสโคป(Spectroscope)

งานประดิษฐ์กล้องสเปคโตรสโคป เป็นการทดลองเรื่องแสง

ที่มาเมื่อธาตุได้รับความร้อนสูงจนลุกไหม้ จะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของความร้อน และแสง ธาตุต่างชนิดกัน จะปล่อยแสงที่มีช่วงคลื่นที่ต่างกันออกมา ดังนั้น ในทางกลับกัน การทราบถึงช่วงคลื่นของแสง ก็จะทำให้เราทราบถึงส่วนประกอบของแหล่งกำเหนิดแสงได้

กล้องสเปคโตรสโคป คืออุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงออกเป็นช่วงคลื่นที่ชัดเจน ดวงอาทิตย์ จะให้แสงที่มีช่วงคลื่นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่คลื่นแสงเหนือม่วง คลื่นแสงที่ตามองเห็น จนกระทั่ง คลื่นแสงใต้แดง

CD จะทำหน้าที่คล้ายกับสิ่งที่เรียกว่า Diffraction Grating เมื่อแสงตกกระทบบน CD จะเจอกับร่องเล็กๆ (ฝรั่งเรียกว่า ridges) เรียงต่อกันมากมาย แสงสีต่างกัน จะสะท้อน (reflect) และ หักเห (refract) ต่างกัน ส่งผลให้เกิดการแยกสีให้เราเห็นชัดเจน

spec

ที่มาของภาพ : http://buggyandbuddy.com/homemade-spectroscope/

วัสดุและอุปกรณ์ แกนกระดาษชำระแบบยาว/กลวง มีดคัรเตอร์ แผ่นซีดีไม่ใช้แล้ว เทปกาว สี และไม้บรรทัด

วิธีทำ นำแกนกระดาษชำระมาทาสี แล้วทำตามลำดับภาพต่อไปนี้

แล้วทดลองเล่นดู

spec1

spec1-1

spec1-2

spec1-5

ดูเพิ่ม กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานการวิจัยฯวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระฯอื่น

แนะนำหนังสือออกใหม่

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>>