ตัวอย่าง mind map เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทย

ผลงานการเรียนรู้ผ่าน Mind Map..เรื่องดีๆของไทย..สวยๆ

ตัวอย่าง mind map เศรษฐกิจพอเพียงด้วยภูมิปัญญาไทย

ไทย1

ที่มาของภาพ :http://www.krujongrak.com/

ไทย5

ที่มาของภาพ : http://lower-secondary-swrsschool.blogspot.com/2013_07_01_archive.html

ไทย6

ที่มาของภาพ : https://ploymikky56.wordpress.com/author/ploymikky56/

ไทย7

ที่มาของภาพ : https://vichsuda.wordpress.com/page/2/

ไทย9

ที่มาของภาพ : https://vichsuda.wordpress.com/page/2/

ดูเพิ่ม คู่มือ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

   

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง