ตัวอย่างป้ายตกแต่งห้องเรียนวันแม่

มาดูว่าแบบไหนจะสวยฟรุ้งฟริ้งน่าจัด..

ตัวอย่างป้ายตกแต่งห้องเรียนวันแม่

 

mom2

ที่มาของภาพ : http://www.amnuayvitnp.com/Activity53_11.html

mom4

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

mom5

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

mom6

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

mom1

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/520095456943930452/

ดูเพิ่ม คู่มือ เกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง