ตัวอย่างการเรียนรู้ผ่าน Mind Map

ผลงานเด่นจากการเรียนรู้บูรณาการทักษะการคิดโดยใช้ Thinking Tools คือ Mind Map มีหลากหลายกลุ่มสาระฯมาดูกัน10เรื่องไปเลย..ว่าเก่งแค่ไหน?

ตัวอย่างการเรียนรู้ผ่าน Mind Map

วิธีเขียน Mind Map  “การฝึกเขียน Mind Map สอนกันได้ตั้งแต่เล็ก ๆ ช่วยให้เด็กคิดเป็นระบบ และพัฒนาสมองให้เด็กจำได้ดีขึ้น หากลูกยังเขียนหนังสือไม่ได้ สามารถสร้าง Mind Map ได้ด้วยการหาภาพสิ่งของจากแคตตาล็อกมาตัดปะ เช่น อยากให้ลูกเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อาทิ ในห้องน้ำมีสิ่งของจำเป็นอะไรบ้าง ก็หารูปมาตัดแปะลงบนกระดาษ A4 ในแนวนอนโดยใช้ภาพห้องน้ำเป็นหัวเรื่อง จากนั้นค่อย ๆ แตกกิ่งก้านออกไปเพื่อให้ลูกเห็นภาพรวมทั้งหมด

หรือถ้าลูกเริ่มเขียนหนังสือได้บ้างแล้ว พ่อแม่ควรเป็นตัวนำชวนลูกทำมายด์แมปในหัวข้อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ สมมติไปเที่ยวทะเลกลับมา ลองชวนกันย่อโลกใต้ทะเลให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียว และช่วยกันระดมความคิดว่า ในทะเลมีอะไรกันบ้าง จากนั้นนำมาแตกกิ่งเติมก้านในกระดาษโดยให้เด็กวาดภาพท้องทะเลเป็นหัวเรื่องไว้กลางแผ่นกระดาษก่อน ถัดจากนั้นค่อย ๆ แตกกิ่งแก้วออกมาเป็นปู เป็นปลา และหรือแตกกิ่งก้อยออกไปได้อีกว่า ปูมีปูพันธุ์อะไรบ้าง ซึ่งการเขียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กคิดเป็น พร้อมทั้งจัดการ หรือสรุปความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี” – ธัญญา ผลอนันต์

มาดูตัวอย่างผลงานการเขียน Mind Map ของนักเรียน

1.สุขศึกษา เรื่องวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลง

ที่มาของภาพhttp://lower-secondary-swrsschool.blogspot.com/2013/06/mind-mapping.html

Scan0004

 

2.ทุกกลุ่มสาระฯ บูรณาการเรื่อง ผลไม้ (Fruits)

ที่มาของภาพhttp://www.seabrook.vic.edu.au/page/83/Learning-Programs

fruit

 

3.กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่อง น้ำกับชีวิต

น้ำกับชีวิต

 

4.กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา เรื่อง การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในทวีปต่างๆ

ที่มาของภาพhttps://fahhquasifah.wordpress.com/author/dorkkaew/

scan0004

 

5.บูรณาการ ชีวิตมหัศจรรย์

ที่มาของภาพhttp://wysskp3p–q157.blogspot.com/

Mind mapping ชีวิตมหัศจรรย์

 

6.ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ที่มาของภาพhttp://www.grammarmindmaps.com/

และทำเป็น โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

Mind_Map_Prep_of_Place1

 

7.กลุ่มสาระฯการงานและอาชีพ  How to make a pancake.

ที่มาของภาพhttp://www.mindmapart.com/how-to-make-a-pancake-mind-map-paul-foreman/

how-to-make-a-pancake-mindmap

 

8.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

เรื่อง จำนวน

ที่มาของภาพ หนังสือเกมคณิตศาสตร์ Thiking Map Thinking Math

13339613_1057520054327445_3573380708796236755_n

 

เรื่อง ฟังก์ชั่น

ที่มาของภาพ : http://uppersecondaryeducation.blogspot.com/2012/01/mind-mapping.html

Scan0001

 

9.กลุ่มสาระฯภาษาไทย เรื่อง เสียงในภาษาไทย

ที่มาของภาพhttp://lower-secondary-swrs.blogspot.com/2012/01/mind-mapping_26.html

ไทย เสียงวรรณยุกต์

 

10.การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย-ด้านภาษา

ที่มาของภาพhttp://pichakorn-faii.blogspot.com/

20130920_150010 (1)

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยและแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง