เตรียมสื่อสำหรับการเรียนรู้จากวัสดุธรรมชาติ8แบบ

ลองมองหาวัสดุธรรมชาติรอบตัวเช่น กิ่งไม้ ดอกไม้ เมล็ดธัญพืช ก้อนหิน ฯมาเตรียมสื่อสำหรับน้องปฐมวัยและน้องประถม..มาดูตัวอย่างเขาทำกันอย่างไร?

เตรียมสื่อจากวัสดุธรรมชาติ8แบบ

2เมล็ดพืช

ที่มาของภาพ : http://childcarelandblog.com

 

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้าน ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและผู้ปกครองควรตระหนักและใช้ธรรมชาติเป็นสื่อให้ เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง สื่อธรรมชาติเหล่านี้หาได้ในทุกๆ พื้นที่ ไม่ต้องลงทุน สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น และมีให้ได้ใช้ในทุก ๆ โอกาส ทุกโรงเรียนควรจัดให้มีธรรมชาติในบริเวณโรงเรียน หรืออาศัยธรรมชาติจากชุมชน การจัดธรรมชาติควรให้เด็กได้มีส่วนร่วม ให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ได้ลงมือปฏิบัติจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นกับธรรมชาติอย่างเสรีมากขึ้น ภายใต้ สถานการณ์ที่ปลอดภัย มาดูตัวอย่างการเตรียมสื่อจากวัสดุธรรมชาติอย่างง่ายๆ ที่สามารถจัดได้ไม่ยุ่งยาก เช่น

 

แบบที่1  พืชผักผลไม้ นำมาบูรณาการทำของเล่น-สื่อ

รุ้งกินน้ำ

fruits3

ที่มาของภาพhttp://Pinterest.com

รถแข่งแตงกวา

โครงงานเด็กเล็ก1

ที่มาของภาพ : หนังสือคิดโครงงานเด็กเล็ก

 

แบบที่2 เมล็ดธัญพืช นำมาเป็นสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้

สื่อและโครงงาน

ดาวน์โหลด  Mocomi_Activities_Crafts_Everyday_BeanCraftFish_vi_01

ที่มาของภาพhttp://desertblossomlearning.blogspot.com

 

แบบที่3 ต้นไม้-กิ่งไม้

สื่อคณิตศาสตร์

1ไม้   3ไม้

81dbbe14ffb3d116d0a16722492907f3 aa5e9b9c5035f511b51cc3bed2105042

 

แบบที่4 ใบไม้สร้างสรรค์งานศิลปะ

 

leaf diyncrafts   leaf squirrel

leaf2 leaf butterflay

 

ที่มาของภาพhttp://Pinterest.com

 

แบบที่5 ก้อนหินเพื่อเรียนรู้

5acc783f7f7d770d16f23b1c356d6d2d  storystone1

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

 

แบบที่6 น้ำ

น้ำ   น้ำ1

น้ำ2   น้ำ3

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com    http://boymamateachermama.com

 

แบบที่7 ทราย

ทราย  ทราย1

http://www.sherylmaastrecht.co.za และ http://www.patheos.com

 

แบบที่8 เกลือ

เขียน เกลือ1 เกลือ

 

คลิก ที่นี่ ดูรายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระ

คลิก ที่นี่ ดูรายการสื่อปฐมวัย

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง