ตัวอย่างการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์

จะจัดห้องเรียนและห้อง computer lab อย่างไรจึงจะสนับสนุนการเรียนแบบ Active learning ให้ประสบผลสำเร็จ?

ตัวอย่างการจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากที่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้แล้ว มีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและถือเป็นหัวใจสำคัญคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุด สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่น เรื่องระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์และผู้เรียน มุมในการมอง ลักษณะโต๊ะและเก้าอี้ และความสว่างตลอดจนการจัดแสง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ อ่านเพิ่มที่ Gotoknow ..และแนวทางต่อไปคือจะต้องตอบสนองและสนับสนุนการเรียนแบบ active learning ที่เรียกว่า Active learning lab 

 

ตัวอย่าง แปลนสำหรับห้องเรียนสนับสนุนการเรียนแบบ active learning

 

Sample-Classroom-2016-1

21st-century-classroom-final-side-2

ปฐมวัย : http://www.rosenjcc.org/early-childhood/

1.สำหรับห้องเรียนอนุบาล

50d3daf93115f93ad9316dad5fe88bf4

cheap-classroom-decorating-ideas

 

2.สำหรับห้องเรียนประถมศึกษา 

com pri1

712Common Core Tests

computer_lab_1

comroom

 

3.สำหรับห้องเรียนมัธยมศึกษาและทั่วไป

comroom3

comroom11

active learning

ที่มาของภาพ  Active learning lab

Top_10_Characteristics_of_a_21st_Century_Classroom

ที่มาของภาพ :  Top 10 Characteristics of a 21st Century Classroom

รายการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ดูเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/1644984742184374

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง