รวมวีดิทัศน์..ชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษ

มีเทคนิคการเล่าเรื่อง และตัวอย่างผู้ชนะเลิศ Story Telling  Contest ที่น่าสนใจ..มาฝาก

รวมวีดิทัศน์..ชนะเลิศการเล่านิทานภาษาอังกฤษ

มาดูเทคนิคในการเล่านิทาน

1.Story Telling Competition – Winner

 

 

2.The 3rd Winner Of English Story Telling Competition 

 

3.NATIONAL SCHOLASTIC, CIVIC AND CREATIVE CHALLENGE – Intermediate Level
November 16, 2012

 

 

4Erican Cup June 2015 – 1st Runner Up – Storytelling – Tey Sin Ler – Muar – Family

 

5. Erican Cup 2012 – Storytelling – Kuan E Xian (Kajang) – Champion

หนังสือออกใหม่ ปี2020  Easy Critical Reading

หนังสือขายดี  โครงงานภาษาอังกฤษ

แนะนำคู่มือจัดกิจกรรม เกมภาษา ใบงาน-แบบทดสอบ และโครงงานภาษาอังกฤษที่ http://www.benpublishing.net/2017/03/31/english-ads-all/

About Benyapha Sophon

Check Also

Beginning Readers

มีแบบสำเร็จให้ปริ้นต์ หนังสือเล่มเล็กฝึกอ่านภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Cat Book คลิกที่นี่ ปรินต์แบบสำเร็จ Bug Book ที่มาของภาพ https://frugalfun4boys.com/free-printable-books-beginning-readers-level-1-easy/ คลิกที่นี่  ดูสื่อจัด Active Learning …