วิธีพับหน้าตุ๊กตา

เพิ่มมิติการมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการพูดด้วยสื่อจากงานพับกระดาษ..น่าสนใจมาก

วิธีพับหน้าตุ๊กตา

 

face

face21

face22

ที่มาของภาพhttp://www.bloomize.com/diy-paper-doll-faces-and-speech-bubbles/.

แนะนำ โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง