7เรื่องสำคัญในการเรียน Phonics..และครูต้องสอน

รู้หรือไม่ว่า..การเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษมีเรื่องสำคัญ7เรื่องที่ต้องเรียน???

7เรื่องสำคัญในการเรียน Phonics..และครูต้องสอน

การเรียนphonics จะช่วยให้เด็กๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจน และสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องเรียน :-

 

phonics

ที่มาของภาพ โครงงานภาษาอังกฤษ  :http://www.benpublishing.net/2016/04/14/creative-english-projects/

 

ตัวอย่างแบบฝึกทักษะการออกเสียงและการอ่าน(Phonics)

1.consonant letter sounds เสียงพยัญชนะต้น A-Z

fun03

ที่มาของภาพ Fun & Easy Reading : http://www.benpublishing.net/2017/03/31/english-ads-all/

2.Blend sound เสียงอักษรประสม

blend sound

ที่มาของภาพhttp://www.pinterest.com

 

3.Short Vowel sounds สระเสียงสั้น

Short-Vowel-Sounds-Worksheet

ที่มาของภาพhttp://englishlinx.com

 

4.Digraph sounds เสียงเดี่ยวที่เกิดจากพยัญชนะ2ตัวมาอยู่คู่กัน

Beginning-Digraph-Picture-Match

ที่มาของภาพ : http://Digrwww.pinterest.comaph sounds

 

5.Dipthong/Double vowel sounds เสียงสระประสม/สระคู่/สระเสียงยาว (1)

long

ที่มาของภาพ http://iSLCollective

 

6.Dipthong/Double vowel sounds เสียงสระประสม/สระคู่/สระเสียงยาว (2)

dipthong

ที่มาของภาพhttp://TeachersPayTeachers

 

7.R controlled vowel sounds เสียงสระที่เกิดขึ้นเมื่อ r ตามสระ

พ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดตามชมรายสื่อเกมภาษา แบบฝึกใบงาน โครงงานและรายงานวิจัยภาษาอังกฤษเพิ่มได้ที่ http://www.benpublishing.net/2017/03/31/english-ads-all/

CV-EnglishTechnic_prooved2 10708124_952723964742049_1053765776_n

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง