ภาพcollageบนจานกระดาษ

จานกระดาษหาง่าย และกระดาษสีที่เราสะสมไว้มีมากมาย..นำมาให้เด็กๆสร้างสรรค์ภาพcollageสวยๆกันเพื่อฝึกสมองให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว มีตัวอย่างสวยๆหลายแบบที่นี่ >

 

ภาพcollageบนจานกระดาษ

ภาพcollageเป็นงานศิลปะที่เด็กๆจะได้เคลื่อนไหวใช้กล้ามเนื้อเล็กไปพร้อมๆ กับการได้ใช้สมองคิดสร้างสรรค์ให้สัมพันธ์กันสอดคล้องกับแนวคิดของ เพียเจต์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อเด็กได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปด้วย

 

1.ภาพฟักทอง

วัสดุที่ใช้ จานกระดาษ กระดาษทิชชู(หรืออื่นๆ) สีเหลือง ส้มแก่ และส้มอ่อน กระดาษเหลือใช้สีเขียว กาวลาเท็กซ์และกรรไกร

วิธีทำ ฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นคละกันไว้ และตัดกระดาษสีเขียวเป็นรูปขั้วบนของฟักทอง นำจานกระดาษมาทากาวด้านหลัง(ก้นจาน)ให้ทั่ว ค่อยๆนำกระดาษสีที่ฉีกไว้มาปิดทับ(ขณะที่กาวยังเปียก)จนทั่วแล้วทากาวทับกระดาษสีอีกรอบ นำกระดาษสีเขียวที่ตัดไว้แล้วมาแต่งเป็นขั้วบน จะได้ฟักทองสวยงามดังภาพ

pumpkin

ที่มาของภาพhttp://www.activityvillage.co.uk

2.ภาพสวยจากวัสดุธรรมชาติ

วัสดุที่ใช้ จานกระดาษ ใบไม้ และกลีบดอกไม้หลากสี กาวลาเทกซ์ และสีโปสเตอร์สีส้มกับสีเขียว เชือก(สีขาวแบบเดียวกับที่ผูกกล่องพัสดุ) ดินสอ และกรรไกร

วิธีทำ นำจานกระดาษมาวาดขอบแล้วระบายขอบด้วยสีส้ม1จานและสีเขียว1จาน นำใบไม้และกลีบดอกไม้มาติดตกแต่งเป็นภาพให้สวยงามด้วยกาวลาเทกซ์ ร้อยเชือกด้านบนของภาพตรงขอบจานสำหรับแขวนโชว์

leaves

ที่มาของภาพ : http://www.toocraft.com

3.ภาพอื่นๆมีวิธีทำแนวเดียวกันตามแต่จะคิดสร้างสรรค์

butterf

 

flow1

 

pisa sun

bird

 

                       ที่มาของภาพ : http://megduerksen.typepad.com

 

โครงงานสะเต็มศึกษา

โครงงานปฐมวัย

ดูเพิ่ม สื่อเสริมการเรียนรู้แยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง