Home | Tag Archives: โครงงานปฐมวัย

Tag Archives: โครงงานปฐมวัย

เสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านโครงงานให้ผู้เรียนคิดเป็น-สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

ตัวอย่างผลงานการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 10 เล่ม  🔥👉คลิกที่ชื่อหนังสือ เพื่อดูหน้าตัวอย่างและสารบัญ  1.โครงงานสะเต็มศึกษา หนังสือเล่มละ 245.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ490.-) 2.โครงงานศิลปศึกษา หนังสือเล่มละ 270.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ520.-) 3.โครงงานภาษาอังกฤษ Creative English Projects หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ390.-) 4.คิดโครงงานภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มละ 145.-(หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ290.-) 5.คิดโครงงานภาษาไทย หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ300.-) 6.คิดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซีดีไฟล์เวิร์ด แผ่นละ220.- 7.โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หนังสือเล่มละ 195.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ 390.-) 8.คิดโครงงานสังคมศึกษา หนังสือเล่มละ 175.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ดชุดละ295.-) 9.โครงงานคณิตศาสตร์ หนังสือเล่มละ180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์ pdfชุดละ 360.-) 10.คิดโครงงานเด็กเล็ก หนังสือเล่มละ 180.- (หนังสือพร้อมซีดีไฟล์เวิร์ด+pdf ชุดละ280.-)  

Read More »

สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับจัดประสบการณ์ปฐมวัย

มีคู่มือจัดประสบการณ์-กิจกรรม-แบบฝึก-ใบงาน-แบบทดสอบ-โครงงาน-รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

Read More »

พับบ้านตุ๊กตาทำสื่อและของเล่น

งานพับกระดาษหรือ Origami  ช่วยฝึกสมองคือได้ฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ..ตัวอย่างนี้เป็นการนำกิจกรรมง่ายๆมาจัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ..และบูรณาการได้ดีมาก มาดูกัน

Read More »

ตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านโครงงานปฐมวัย

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมสู่การทำโครงงาน พร้อมใบงาน ใบกิจกรรม ขั้นตอนทำโครงงาน พร้อมการประดิษฐ์ชิ้นงานบั้นปลาย

Read More »

ภาพcollageบนจานกระดาษ

จานกระดาษหาง่าย และกระดาษสีที่เราสะสมไว้มีมากมาย..นำมาให้เด็กๆสร้างสรรค์ภาพcollageสวยๆกันเพื่อฝึกสมองให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว มีตัวอย่างสวยๆหลายแบบที่นี่ >  

Read More »