พับบ้านตุ๊กตาทำสื่อและของเล่น

งานพับกระดาษหรือ Origami  ช่วยฝึกสมองคือได้ฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ..ตัวอย่างนี้เป็นการนำกิจกรรมง่ายๆมาจัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ..และบูรณาการได้ดีมาก มาดูกัน

พับบ้านตุ๊กตาทำสื่อและของเล่น

 

origami_dolls_house

ที่มาของภาพ Adorable Origami Doll House

 

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสีขาวขนาด 50 ซม. ปากกาสี กาวและเทป2หน้า

origami_dolls_house_materials

ที่มาของภาพ Adorable Origami Doll House

 

วิธีทำ

1.นำกระดาษมาพับตามลำดับต่อไปนี้

origami_dolls_house_step3 origami_dolls_house_step4

origami_dolls_house_step5 origami_dolls_house_step6

origami_dolls_house_step8 origami_dolls_house_step9

origami_dolls_house_step11 origami_dolls_house_step13

ที่มาของภาพ Adorable Origami Doll House

2.วาดและระบายสีหลังคา ห้องและเฟอร์นิเจอร์ตามต้องการ

origami_dolls_house_inside

origami_dolls_house_step15 origami_dolls_house_step16

ที่มาของภาพ Adorable Origami Doll House

 

ขยายผล นำมาประยุกต์พับบ้านแบบต่างๆ ตามกระบวนการและเนื้อหาสาระที่ต้องการนำเสนอได้หลากหลายมากเช่น ฝึกทักษะภาษาเรื่องคำศัพท์ ประกอบการเล่าเรื่อง ทักษะทางสังคมเรื่องครอบครัว ทักษะทางศิลปะและการงานอาชีพ เป็นต้น

house3 house4

house_origami_howto_origami_house_instruction_easy_origami_for_kids 3

ที่มาของภาพhttp://simplyartlessons.blogspot.com

โครงงานปฐมวัย ดูเพิ่มที่ https://www.facebook.com/benpublish/posts/1948509065165272

 

อัพเดตข้อมูลทุกวัน   คู่มือ สื่อเกมและกิจกรรมBBL โครงงานและรายงานการวิจัย

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง