Home | Tag Archives: สะเด็มศึกษา

Tag Archives: สะเด็มศึกษา

สะเต็มศึกษา:มาสร้างหอคอยด้วยไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันกัน

คำถามท้าทายวันนี้> มีไม้จิ้มฟันกับดินน้ำมันอยู่จะสร้างหอคอยได้อย่างไร?

Read More »