Home | Tag Archives: ป้ายนิเทศ

Tag Archives: ป้ายนิเทศ

ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

การจัดป้ายนิเทศจะสวยโดดเด่นได้คือ มีเอกภาพ หรือ unity .. ตัวอย่างหลากหลายแบบนี้น่าสนใจ>

Read More »

7ตัวอย่างการตกแต่งห้องเรียน

การตกแต่งห้องเรียน..เป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยสร้างบรรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มาดูตัวอย่าง7แบบแตกต่าง..ดังนี้

Read More »