ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

การจัดป้ายนิเทศจะสวยโดดเด่นได้คือ มีเอกภาพ หรือ unity .. ตัวอย่างหลากหลายแบบนี้น่าสนใจ>

ตกแต่งป้ายนิเทศสำหรับฤดูกาลต่างๆ

 

Rainy Season

bb rain

ที่มาของภาพ : http://myclassroomideas.com/category/bulletin-board-ideas/page/57/

 

Summer

bb summer

ที่มาของภาพhttp://www.mpmschoolsupplies.com/ideas/bulletin-board-ideas/high-school/

 

Winter

bb winter

ที่มาของภาพ : http://www.thebilingualcafe.com/our-classroom-bulletin-boards/

 

Fall

bb fall

ที่มาของภาพ : http://www.pinterest.com

 

Spring

bb spring

ที่มาของภาพ : http://blog.schoolspecialty.com/everything-education/outside-the-box-bulletin-board-ideas/f

แนะนำหนังสือออกใหม่!!!

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง