Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 42)

สื่อการสอนอื่นๆ

พับบ้านตุ๊กตาทำสื่อและของเล่น

งานพับกระดาษหรือ Origami  ช่วยฝึกสมองคือได้ฝึกคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และเสริมสร้างให้เด็กมีสมาธิ..ตัวอย่างนี้เป็นการนำกิจกรรมง่ายๆมาจัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ..และบูรณาการได้ดีมาก มาดูกัน

Read More »

วิธีสานตะกร้า กล่องและของใช้จากกระดาษนิตยสาร

5 แบบกับงานสานด้วยกระดาษนิตยสาร…เพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่มีและใช้ได้คุ้มค่ามากอย่างน่าทึ่ง!!!!  

Read More »

Everyday Idioms 1

สำนวน (idioms) บอกภูมิปัญญาทางภาษา เมื่อสื่อสารแล้วไม่เข้าใจสำนวน จะทำให้การสื่อสารผิดพลาดและล้มเหลว  

Read More »