Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 41)

สื่อการสอนอื่นๆ

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

เกมจุดต่อจุดคณิตศาสตร์ นี้ให้ประโยชน์อย่างน้อย4ประการคือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกเรื่องจำนวน/การนับและสร้างเจตคติ..สนุกๆ

Read More »

ขวดพลาสติก..นำกลับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้หลากหลายมาก

มาดูกันว่า..ขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วทั้งหลายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอะไรบ้าง..มีวิธีทำด้วย

Read More »

วิธีถักเศษไหมพรมเป็นของตกแต่งบ้าน

การถัก..ช่วยฝึกสมาธิ ความอดทน ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก แต่ไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองซื้อหาวัสดุมาพร้อมเพรียง..มาดูแนวคิดนี้..เยี่ยมมาก..ใช้เศษไหมพรมและกิ่งไม้มาถักทอได้ของใช้เท่ๆ

Read More »

สื่อเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์..จากจานกระดาษ

หากรู้จักนำวัสดุใกล้ตัว/เหลือใช้มาพัฒนาเป็นสื่อประกอบการเรียน..ก็จะสามารถเตรียมสื่อได้หลากหลายและจูงใจผู้เรียนได้ดีมาดูตัวอย่างกัน>>

Read More »