Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 41)

สื่อการสอนอื่นๆ

ฝึกคิดพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยเกมจุดต่อจุด

เกมจุดต่อจุดคณิตศาสตร์ นี้ให้ประโยชน์อย่างน้อย4ประการคือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝึกเรื่องจำนวน/การนับและสร้างเจตคติ..สนุกๆ

Read More »

ขวดพลาสติก..นำกลับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้หลากหลายมาก

มาดูกันว่า..ขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วทั้งหลายนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอะไรบ้าง..มีวิธีทำด้วย

Read More »