Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำสื่อป๊อปอัพ3มิติรูปลูกบอลกัน

มาทำสื่อป๊อปอัพ3มิติรูปลูกบอลกัน

มีวิธีทำละเอียด>>

สื่อป๊อปอัพ3มิติรูปลูกบอลกัน

snow ball

ที่มาของภาพ : https//www.youtube.com/watch?v=aNEDDHB8E_g

ปริ้นต์แบบสำเร็จ(template) :https://app.box.com/s/pr73ctqjcui5ttzl8nlayusx72c4cfek

วิธีทำ

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง Related