ภาพชัดเจนของการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM

ผิดจากความเป็นจริงในชีวิตเราที่แยกเรียนวิทย์-คณิต-อื่นๆ..แท้ที่จริง STEM คือเรื่องรอบตัวเราที่บูรณาการกัน มาดูวีดิทัศน์นี้..จะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าจะสอนเด็กอย่างไร >

ภาพชัดเจนของการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM

 

 

คลิก ที่นี่ ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-เกมฝึกคิด-วิจัยในชั้นเรียนฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

Easy Critical Reading

จัดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เน้นๆ สื่อสาร พัฒนาสมอง