Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 40)

สื่อการสอนอื่นๆ

กิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ป.1

จุใจด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้วิทย์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรฯพร้อมใบงานและใบกิจกรรม

Read More »

วิธีทำสื่อป๊อปอัพ3D..ดอกไม้กลีบหลายสี

ทำดอกไม้ให้ป๊อปอัพขึ้นมา..แล้วดอกไม้นั้นมีกลีบหลายสีด้วยนะ..รออะไรล่ะ มาลองทำดู..แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเลยจร้า

Read More »