วิธีทำสื่อพับ บ้านใครเอ่ย?

บ้านใครเอ่ย? .. บ้านนี้มีมิติไม่ธรรมดา มาดูวิธีทำกัน

บ้านใครเอ่ย?

งานประดิษฐ์หรืองานพับกระดาษ เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดจินตนาการ มีทักษะการใช้อุปกรณ์และมีสมาธิ 

8

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2016/02/i-vlove-my-family/

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษสีขาวเนื้อดีขนาดA4 กรรไกร มีดคัตเตอร์ ปากกาสี

วิธีทำ ตามลำดับภาพ

7

 

ดูเพิ่ม สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง