Home | สื่อการสอนอื่นๆ (page 28)

สื่อการสอนอื่นๆ

มุ้งมิ้ง…ตะกร้าสวยหวาน

ฉลาดคิดรีไซเคิล..กระดาษนิตยสารมักสีสวยและเนื้อเหนียว..เหมาะเลยสำหรับงานสานนี้ ..เตรียมมาพร้อมกรรไกร กาวร้อน(ปืนกาว) และช่อดอกไม้สีหวานๆ

Read More »

ตัวอย่างกิจกรรมและผลงานการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเปลือกโลก

มิติใหม่ของการจำ..แบบไม่ต้องจด แถมยังสนุกกับการได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ได้ใช้ทักษะชีวิต เช่น การใช้เครื่องมือต่างๆ การบูรณาการกับศิลปะและอื่นๆ..ไม่น่าเบื่อ 🙂

Read More »