Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วัสดุเหลือใช้ (page 3)

วัสดุเหลือใช้

วิธีทำหุ่นชักด้วยแกนกระดาษชำระ

สุดยอดไอเดียดี..แกนกระดาษชำระมีมากมาย แทนการทิ้งขว้างเป็นขยะที่อาจจะก่อให้เกิดมลพิษ เรานำมาทำของเล่นกันดีกว่า

Read More »