วิธีทำกล่องใส่เครื่องเขียนจากกระดาษนิตยสาร

กระดาษนิตยสารมีมากมาย–จะทิ้งก็เสียดาย นำมาทำของใช้กันดีกว่า

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dFcUZ6lmOd0

คลิก ที่นี่ ดูรายการสือ่เสริมการเรียนที่เน้นการพัฒนาสมองและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง