Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีสร้างฮ.จากขวดน้ำพลาสติก

วิธีสร้างฮ.จากขวดน้ำพลาสติก

บินได้จริงๆด้วย มาทำกันเร้ววววว

เตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำตามขั้นตอนนี้ >>>

ที่มาของภาพhttps://youtu.be/Ke6n06Z17x0

แนะนำหนังสือออกใหม่ : โครงงานสะเต็มศึกษา  โครงงานศิลปศึกษา

 

แนะนำโครงงาน : จัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน PBL ดูเพิ่มที่  http://www.benpublishing.net/2016/09/10/book-list/

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …