Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำดอกทิวลิป สื่อ3D

วิธีทำดอกทิวลิป สื่อ3D

เร้าใจตรงที่ดอกทิวลิปบานและหุบได้–ทำไม่ยาก มีแบบสำเร็จให้ด้วย

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ  ปรินต์แบบสำเร็จที่นี่ 

ที่มาของภาพhttps://iheartcraftythings.com/paper-tulip-flower-craft.html?epik=0TnkYE_IWn15y

ดูคลิปวิธีทำ  https://youtu.be/oeERIWSbYck

ดู ที่นี่ สื่อโครงงานแยกกลุ่มสาระฯ

 

 

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …