Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือเล่มเล็กหลากหลายแบบ

วิธีทำหนังสือเล่มเล็กหลากหลายแบบ

เพื่อนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลเป็นเรื่องๆ และนำมาบูรณาการรวมกันในหัวข้อใหญ่ ใช้ได้กับการเรียนรู้ทุกสาระฯอีกต่างหาก จัดไป

มีหลากหลายแบบ

ที่มาของภาพและข้อมูล : https://blog.topmarks.co.uk/2015/02/free-mini-book-templates-for-lapbooks/

ปรินต์แบบสำเร็จหรือtemplate ที่นี่

Circle-spinner with split-pin mini-book

Single square flap mini-book

Five, three or two square flap mini-book

Flower flap hexagon-shaped mini-book

Layered tabs mini-book

ตัวอย่างการนำหนังสือเล่มเล็กไปบูรณาการ

คลิก ที่นี่ ดู 💕สื่อเสริมการเรียนปี2019+2020

คู่มือจัดกิจกรรมเรียนรู้- แบบฝึก-เกมฝึกคิด-ใบงานและแบบทดสอบ-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียน >

คลิกดูตัวอย่างโครงงานแต่ละรายการ ที่นี่ 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …