Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา | สะเต็มศึกษา : มาทำชิงช้าสวรรค์กัน

สะเต็มศึกษา : มาทำชิงช้าสวรรค์กัน

ใช้ไม้ไอศกรีมนั่นแหละ–มาดูวิธีทำกัน

ชิงช้าสวรรค์ (a ferris wheel )จากไม้ไอศกรีม

ที่มาของภาพ : http://eHow

ออกแบบกระบวนการทำโครงงานเป็นขั้นเป็นตอนตามใบกิจกรรม (นำไปประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม นำมาจาก หนังสือ โครงงานสะเต็มศึกษา ) >>

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

คลิก ที่นี่ สื่อเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

สะเต็มศึกษา : มาทำรถแล่นได้กัน

กล่องนมกับฝาขวดพลาสติกนั่นไง — จัดมาเลย มาประดิษฐ์รถยนต์แล่นได้กัน Related