Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีสานตะกร้าแต่งกระถางไม้ดอก

วิธีสานตะกร้าแต่งกระถางไม้ดอก

ฉลาดคิดรีไซเคิล ถ้วยน้ำพลาสติก..มีมากมาย อย่าทิ้ง!! นำมาประดิษฐ์ของใช้–มุ้งมิ้งๆๆ

ที่มาของภาพ : http://krokotak.com/2014/02/dont-throw-the-empty-styro-coffee-cups/

วัสดุอุปกรณ์ ถ้วยน้ำพลาสติก(สีขาวขุ่น) กรรไกรอุตสาหกรรม ไหมพรมหรือเชือกฝ้ายสีสด

วิธีทำ

คลิก ที่นี่ ดูรายการสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาสมองและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …