Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือป๊อปอัพรูปสี่เหลี่ยม

วิธีทำหนังสือป๊อปอัพรูปสี่เหลี่ยม

มาดูกันไม่ยากเลย!!

ป๊อปอัพ

ป๊อปอัพ1

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มาของภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=MY5NofG5BI0

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรม-โครงงาน-วิจัยในชั้นเรียนฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related