วิธีบริหารสมองซีกขวา

อยากคิดสร้างสรรค์เก่งใช่ไม๊??..รีบมาบริหารสมองซีกขวากัน..โดยเฉพาะน้องๆพากันมาเลย>>

สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา

โรเจอร์ สเปอร์รี่ (Sperry. R.W. (1982 ), 217, 1223-1226.อ้างใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์,2545:11)

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา (neurobiologist) เจ้าของรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1981 ได้ศึกษาระบบและโครงสร้างการทำงานของสมอง โดยทำการทดลองกับคนไข้ที่แกนเชื่อม สมองสองซีก (corpus collosum) ได้รับบาดเจ็บภายหลังการผ่าตัดปรากฏว่าสมองทั้งสองซีกเรียนรู้และแยกกันอย่างเป็นเอกเทศ ทำให้เขาค้นพบความแตกต่างในการทำงานระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขาว

หน้าที่สมองซีกซ้าย สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในเรื่องของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทักษะด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา เราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการตัดสิน”

หน้าที่สมองซีกขวา สมองซีกขวาทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี เพลง และการใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต รวมทั้งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมือซ้ายเราอาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์”

brain1

ข้อมูลจาก http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-3/man_and_reasoning/12.html

 

brain fresh

มาบริหารกันเลย

วีดิทัศน์จาก https://www.youtube.com/watch?v=afMOUmOynRI

คลิกที่นี่ดูสื่อกิจกรรมการเรียนรู้-เทคนิคการสอน-โครงงาน-แบบทดสอบ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ขิง..สมุนไพรที่เหมาะกับช่วงนี้

สรรพคุณและวิธีใช้ขิงมาช่วยแก้ไข้ บรรเทาอาการหวัด และทำลายไวรัส แก้ไข้  นำขิงสดมาคั้นเป็นน้ำให้ได้ประมาณครึ่งถ้วย แล้วผสมกับน้ำผึ้ง 1 ช้อนชา นำมาต้มกับน้ำ 2 ถ้วย แล้วนำมาดื่มวันละ 3 ครั้ง จะช่วยบรรเทาอาการได้ …