Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

อีกมิติหนึ่งของการนำเสนอ..ที่ฝึกคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ได้ดีมากๆ หนังสือทำมือทำเองก็ได้ง่ายจัง มาดูวิธีทำกัน>

หนังสือพับแบบ accordion1

maxresdefaultวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hXJhbA5hDZs

คลิกที่นี่ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงานศิลปศึกษา ART Projects

คลิกดูตัวอย่างเนื้อหาที่เว็บนี้ได้เลย ** มาแล้ว**หนังสือใหม่ล่าสุด ! จุใจกับรายงานการทำโครงงานศิลปศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จำนวน 30 โครงงาน พร้อมด้วยตัวอย่างใบความรู้และใบงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะทางทัศนศิลป์ Related