Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

อีกมิติหนึ่งของการนำเสนอ..ที่ฝึกคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ได้ดีมากๆ หนังสือทำมือทำเองก็ได้ง่ายจัง มาดูวิธีทำกัน>

หนังสือพับแบบ accordion1

maxresdefaultวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hXJhbA5hDZs

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

วิธีทำเครื่องดูดฝุ่นขวดน้ำ

เตรียมขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำมันเครื่อง มอเตอร์จากของเล่นเสียแล้ว ท่อลูกฟูกร้อยสายไฟ ผ้าเย็นหรือผ้าขาวบาง สายรัด12นิ้ว สวิตช์ สายไฟ และกาว epoxy Related