Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

วิธีทำหนังสือพับแบบ accordion1

อีกมิติหนึ่งของการนำเสนอ..ที่ฝึกคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ได้ดีมากๆ หนังสือทำมือทำเองก็ได้ง่ายจัง มาดูวิธีทำกัน>

หนังสือพับแบบ accordion1

maxresdefaultวัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hXJhbA5hDZs

คลิก ที่นี่ ดูข้อมูลสื่อเสริมการเรียนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …