Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | วิธีทำผลไม้กระดาษ3มิติ

วิธีทำผลไม้กระดาษ3มิติ

มีแบบสำเร็จให้ปรินต์ >

สื่อรูปผลไม้3มิติ

frui-ts

ที่มาของภาพ : http://projectsartcraftideas.blogspot.com/2015/11/simple-3d-paper-craft.html

b1a98d0b764ab89ea83d3719ae6bd8d9

ปรินต์แบบสำเร็จ ที่นี่ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

คลิกที่นี่ดูรายการสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21

คลิก ที่นี่ ดูโครงงานแยกกลุ่มสาระ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

ทำเอง..แผงโซลาร์เซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current หรือ DC) เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ และเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า ชนิดต่อเข้าระบบจำหน่าย (grid connected inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรง …