Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

ฉลาดคิดรีไซเคิล ใช้เชือกกระสอบร้อยฝาขวดพลาสติกเป็นถังขยะได้ไง..ตามมาดู

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

noid-dscn6154

ที่มาของภาพ ” http://www.recyclart.org/2009/07/furniture-made-with-caps/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ดูที่นี่ สื่อแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

มาทำหุ่นยนต์ออมสินกัน

น้องๆมาลองเริ่มประดิษฐ์กัน ง่ายๆ ตามนี้ บอกเลย>> Related