Home | All crafts งานประดิษฐ์ | มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

ฉลาดคิดรีไซเคิล ใช้เชือกกระสอบร้อยฝาขวดพลาสติกเป็นถังขยะได้ไง..ตามมาดู

มาทำถังขยะจากฝาขวดพลาสติกกัน

noid-dscn6154

ที่มาของภาพ ” http://www.recyclart.org/2009/07/furniture-made-with-caps/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

ดูที่นี่ สื่อแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related