Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาพับลุงซานต้ากัน

มาพับลุงซานต้ากัน

งานพับกระดาษ..ลุงซ้านต้าน่ารักมาก ขอบอก มาพับกัน>

มาพับลุงซานต้ากัน

santa1

วิธีพับ

santa1

ที่มาของภาพ : http://Pinterest.com

ดูเพิ่ม สื่อกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนแยกกลุ่มสาระฯ

ดูเพิ่ม โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

ดูเพิ่ม โครงงานเด็กเล็ก

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related