มาทำการ์ด3มิติ..ผีเสื้อชมดอกไม้

มีแบบสำเร็จให้ดาวน์โหลดด้วย

มาทำการ์ด3มิติ..ผีเสื้อชมดอกไม้

card1

ที่มาของภาพ http://stopatternov.com/free-kirigami-patterns/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

แบบสำเร็จคลิก  ผีเสื้อและกระเช้าดอกไม้

card1-1

card1-2

ดูเพิ่ม หนังสือกิจกรร-เกมฝึกคิด-โครงงานแยกตามกลุ่มสาระฯ

 

 

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง