Home | All crafts งานประดิษฐ์ | กระดาษวงกลม..แปลงร่างเป็นดอกรักเร่..มุ้งมิ้ง

กระดาษวงกลม..แปลงร่างเป็นดอกรักเร่..มุ้งมิ้ง

ตัดกระดาษสีเป็นรูปวงกลม..แล้วนำมาพับอย่างไรหนอ..ถึงได้ภาพ3มิติเป็นดอกรักแร่แสนหวานอย่างนี้ > มีวิธีทำ >

 

ดอกรักเร่

dahlia_fold_

ที่มาของภาพ http://craftymariasstampingworld.blogspot.ca

วิธีทำ

dahlia_fold_step_2

dahlia_fold_step_3

dahlia_fold_step_4

dahlia_fold_step_7

dahlia_step_5

dahlia-fold-step-1

dahlia-fold-step-6-revised

ที่มาของภาพ : http://www.splitcoaststampers.com/resources/tutorials/dahlia_fold/

ดูเพิ่ม สื่อ กิจกรรม โครงงานและรายงานการวิจัยฯ

About Benyapha Sophon

Check Also

มาพับกระทงดอกบัวกัน

บัวน้อยจะลอยมุ้งมิ้ง–สวยงามและย่อยสลายง่าย ช้าอยู่ใย? หากระดาษสีมาเร็วไว!!!!!! Related