Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มหัศจรรย์งานตัดกระดาษต่อเนื่อง ..ฟรุ้งฟริ้งเฟี้ยวฟ้าว

มหัศจรรย์งานตัดกระดาษต่อเนื่อง ..ฟรุ้งฟริ้งเฟี้ยวฟ้าว

ลองนำมาบูรณาการ..งานตัดกระดาษที่คาดไม่ถึงว่าจะสวยได้ขนาดนี้ ..มีวิธีทำ>

 

 

มหัศจรรย์งานตัดกระดาษ ..ฟรุ้งฟริ้ง 

garland1ที่มาของภาพ: http://ohhappyday.com/2014/02/paper-net-garland/

วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำ

garland2

gardland3

ดูเพิ่ม โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

About Benyapha Sophon

Check Also

ประดิษฐ์โซลาร์เซลล์จากกระป๋องน้ำอัดลม

ใช้กระป๋องน้ำอัดลม กรรไกรอุตสาหกรรม กาวตราช้าง ลวดทองแดง เครื่อง Voltmeterและแสงอาทิตยเท่านั้น ..ไม่ลองไม่รู้ Related