Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

มหัศจรรย์ความคิดสร้างสรรค์ .. งานตัดกระดาษที่ว่ายาก..กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองได้เลยนะ มาดูวิธีทำ>>

กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

a41

ที่มาของภาพ http://krokotak.com/2016/07/a4-story-of-a-city/

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษA4 สีขาว1แผ่น ปากกาสี และกรรไกรตัดกระดาษ

วิธีทำ ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

a42

ระบายสีแล้วตัดกระดาษตามแบบ

a4

a43

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

ดูเพิ่ม สื่อสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 แยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

มาสร้างเรือพลังหนังยางกัน

เตรียมอุปกรณ์ : ไม้ไอศกรีม มีดคัตเตอร์ขนาดใหญ่ กาวร้อน และหนังยาง วิธีทำ : กำหนดขนาดเรือ นำไม้ไอศกรีมมาวัด และตัดให้ได้ขนาด/จำนวนที่ต้องการ ขึ้นโครงและลำเรือ ศึกษากลไกที่จะทำให้เรือแล่นได้โดยใช้พลังหนังยาง ซึ่งมีขั้นตอนโดยละเอียดตามคลิปนี้ >> …