Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

มหัศจรรย์ความคิดสร้างสรรค์ .. งานตัดกระดาษที่ว่ายาก..กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างสร้างบ้านสร้างเมืองได้เลยนะ มาดูวิธีทำ>>

กระดาษA4แผ่นเดียวสร้างบ้านสร้างเมืองได้

a41

ที่มาของภาพ http://krokotak.com/2016/07/a4-story-of-a-city/

วัสดุและอุปกรณ์ กระดาษA4 สีขาว1แผ่น ปากกาสี และกรรไกรตัดกระดาษ

วิธีทำ ปริ้นต์แบบสำเร็จที่นี่

a42

ระบายสีแล้วตัดกระดาษตามแบบ

a4

a43

 

แนะนำหนังสือออกใหม่>>

โครงงานสะเต็มศึกษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวPISA

 

ดูเพิ่ม สื่อสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 แยกตามกลุ่มสาระฯ

 

About Benyapha Sophon

Check Also

20ชนิดนี้..ทำจากขยะอะไร?

แกนกระดาษชำระ เป็นวัสดุไม่ใช้แล้วที่น่าเสียดายหากทิ้งขว้างไป โดยไม่มีการจัดเก็บด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง ก็จะกลายเป้นขยะที่สร้างมลพิษให้ชุมชน ..และกว่าจะมาเป็นแกนกระดาษชำระที่เหนียว-แข็งแรงได้นั้น มีกระบวนการผลิตซับซ้อนไม่น้อย ดังคลิปนี้ แกนกระดาษชำระแปลงร่าง เป็นสัตว์20ชนิด จัดมาให้เด็กๆได้ฝึกคิดจินตนาการ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ บูรณาการกับสาระฯต่างๆได้อย่างหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่าง …