Home | สื่อการสอนอื่นๆ | งานประดิษฐ์ | มาประดิษฐ์ดอกรักเร่กัน..

มาประดิษฐ์ดอกรักเร่กัน..

วาดกลมๆแล้วกลายเป็นกลีบสวยๆของดอกรักเร่….ทำได้ไม่ยาก มาดูกัน

ดอกรักเร่

dl2

dl3

dl4

dl5

dl6

ที่มาของภาพ :http://www.icreativeideas.com/how-to-make-paper-dahlias/

ดูเพิ่ม กิจกรรมการเรียนรู้และโครงงานกลุ่มสาระฯต่างๆ

About Benyapha Sophon

Check Also

สร้างฮ.ด้วยกล่องไม้ขีดไฟ

ฮ.ของเล่น จะทำให้บินได้หรือไม่ มาลุ้นกัน Related