มาถักสร้อยร้อยด้วยฝ้ายให้ฟรุ้งฟริ้ง..เลย

ทำเองก็ได้..ง่ายจัง

 

ถักสร้อยร้อยด้วยฝ้าย

แบบที่1

necklace11

necklace

 

แบบที่2

necklace1

ที่มาของภาพ : https://www.pinterest.com/pin/AThr5H3n0fdhcKpqbI2gh8UsWVGH-DMRR-QT5ZcFmybPfqQMCLuJXJg/

ดูเพิ่ม กิจกรรมเสริมทักษะ โครงงานและรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

About Benyapha Sophon

Check Also

โครงงาน STEAM คืออะไร?

กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการความรู้และทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง