Home | เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 | สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

หลอดดูดกาแฟพลาสติก..จะมาสร้างโดมได้ยังไง..ตามมาดู

สะเต็มศึกษา..มาสร้างโดมกัน

1

ที่มาของภาพ: http://babbledabbledo.com/stem-kids-straw-geodesic-dome/

วัสดุอปุกรณ์และวิธีทำ

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ตัวอย่างใบกิจกรรม

ใบกิจกรรม

ที่มาของภาพ : http://Rachel Lynette@Minds in Bloom

คลิก ที่นี่ ดูเพิ่มสื่อกิจกรรมการเรียนรู้-โครงงาน-แบบทดสอบ-รายงานวิจัยในชั้นเรียน

 

About Benyapha Sophon

Check Also

สะเต็มศึกษา : มาทำชิงช้าสวรรค์กัน

ใช้ไม้ไอศกรีมนั่นแหละ–มาดูวิธีทำกัน Related